Prawo do bezpłatnego szczepienia mają: medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych, farmaceuci i pracownicy aptek, diagności laboratoryjni, nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów, osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, wykonujące […]